Zkušenosti v oboru:

Náš realizační tým má dlouholeté zkušenosti a specializaci v oblasti technického zabezpečení budov a výrobně-technologických celků. Také navrhujeme a realizujeme významné projekty, zaměřené na energetické úspory. Jejich výsledky pak úspěšně aplikujeme v praxi.
Máme mnoholeté praktické zkušenosti s montážemi za plného provozu, a umíme se přizpůsobit individuálním požadavkům klienta.

Reference - ukázky z provedených realizací:

Vzhledem k faktu, kdy s každým klientem podepisujeme smlouvu o mlčenlivosti, úmyslně neuvádíme více podrobností o jednotlivých zrealizovaných zakázkách.
Děkujeme za pochopení.

 VESUVIUS Skawina (PL)
Instalace tepelných čerpadel o celkovém výkonu 1,2 MW za účelem vytápění a chlazení nové výrobní haly pomocí nového systému vzduchotechniky. V kotelně byl jako bivalentní zdroj instalován kotel o výkonu 750 kW.
Cíl projektu: Optimalizace klimatických podmínek pro výrobu
Realizace: 2007

   

 Odborný léčebný ústav ALBERTINUM, Žamberk
Decentralizace otopného systému. Nově bylo zřízeno 6 kotelen s bojlerem na přípravu TUV, vyvíječ páry pro prádelnu a 2 plynové kotle o výkonu každý 0,5 MW. Dále byly osazeny všechny stávající radiátory termostatickými ventily a hlavicemi. Všechny práce byly prováděny za plného provozu léčebného ústavu.
Cíl projektu: Snížení ekonomické náročnosti na vytápění a ohřevu teplé užitkové vody
Realizace: 2008

 SANATORIUM Brno, Brno - Řečkovice
Instalace 7 kusů tepelných čerpadel na střechu sanatoria, včetně kompletní rekonstrukce otopného systému a kotelny. Jako bivalentní zdroj je instalován plynový kotel o výkonu 130 kW. Všechny práce byly prováděny za plného provozu sanatoria.
Cíl projektu: Snížení ekonomické náročnosti na vytápění a ohřevu teplé užitkové vody
Realizace: 2009

   

 HUHTAMAKI Česká republika, a.s.
Projekt 1) Montáž technologie IPS – trvalého odstraňování vodního kamene.
Cíl projektu: Ochrana technologických potrubních rozvodů
Realizace: 2011

   

Projekt 2) Chlazení technologické vody před biologickou čističkou vody pomocí suchého chladiče a protiproudého nerezového výměníku.
Cíl projektu: Enormní úspory spotřeby vody v letních měsících
Realizace: 2011

     
   

 Schloß WINKL, Grabenstätt (DE)
Instalace nového otopného systému, rozvodů vody, odpadů a odvětrání, včetně zařízení pro koupelny. V areálu jsou celkem 3 novostavby a 1 historická budova zámku. V kotelně je nainstalována kogenerační jednotka a kondenzační plynový kotel o celkovém výkonu 200 kW. Každá novostavba má vlastní výměníkovou stanici s regulací a ohřevem TUV.
Realizace: 2012-16

     

     

   

     

     

 

 Kirchseeon (DE)
Instalace 2 tepelných čerpadel typu vzduch/voda o celkovém výkonu 31 kW. V novém bytovém domě byly instalovány bytové výměníkové staničky s vlastní regulací a rekuperační jednotky.
Realizace: 2014

     

     

     

 TELEMAX TELEKOMMUNIKATION GmbH, Karlsruhe (DE)
Instalace rozvodů vody s tryskami za stávající výparníky klimatizačních jednotek.
Cíl projektu: Dodatečné ochlazování výparníků v extrémně teplých letních dnech
Realizace: 2015

     

     

     

     

 ABEL (DE)
Dodávka a montáž rozvodů VZT v hale s průmyslovými pračkami.
Cíl projektu: Optimalizace teploty vzduchu v hale
Realizace: 2016